ANASAYFA

 

 İnsan Kaynakları

 
   
   

 

 

 

 

TEKNYK SERVYS ELEMANI : Teknik servis konusunda deneyimli, masaüstü bilgisayar tamiri, notebook tamiri ve teknik servis organizesini iyi yapabilen, düzenli tertipli diksiyonu düzgün eleman alynacaktyr. Müracaatlaryn ?ahsen, 1 Adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
TEKNYK SERVYS DI?ARI SERVYS ELEMANI : ?irketimizin dy?ynda teknik servis i?lerini ko?turacak, maa? veya maa?-prim alabilecek, düzenli tertipli diksiyonu düzgün eleman alynacaktyr.
Müracaatlary ?ahsen, 1 Adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1                       06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
SEKRETER : ?irketimizin sekreterlik birimine diksiyonu düzgün, kylyk-kyyafetine dikkat eden, düzenli, tertipli, bilgisayar donanym malzemelerinden anlayan büro içi saty? da yapabilecek kapasitede bayan sekreter alynacaktyr. Maa?+ prim sistemi uygulanacaktyr.
Müracaatlary ?ahsen, 1 Adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1                       06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
YHALE TAKYBY : ?irketimizin ihale takip departmanyna, resmi kurum ve kurulu?larda ihale takibi yapacak, diksiyonu ve kylyk-kyyafeti düzgün genç veya emekli eleman alynacaktyr.
 Müracaatlary ?ahsen, 1 adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20:00
 
TANITIM ELEMANI : ?irketimizin tanytym elemany departmanyna firmamyzy tanytacak, yapty?y i?ler ve ürünlerden bilgisayar firmalaryna veya di?er i?lerle me?gul firmalara tanytacak, diksiyonu ve kylyk-kyyafeti düzgün bayan eleman alynacaktyr. Maa? veya maa?+prim uygulanacaktyr. Müracaatlary ?ahsen, 1 adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
PAZARLAMA : ?irketimizin pazarlama bölümüne, bilgisayar saty?, ve yan ürünlerinin saty?yny yapabilecek diksiyonu ve kylyk-kyyafeti düzgün bay-bayan eleman alynacaktyr. Müracaatlary ?ahsen, 1 adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
TEMYZLYK VE ÇAY Y?LERYNE BAYAN : ?irketimizin büro temizli?i ve çay i?lerine bakacak, kylyk-kyyafeti düzgün bayan eleman alynacaktyr. Büro içinde yemek i?i yapmayacak ve yapylmayacaktyr. Müracaatlary ?ahsen, 1 adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 12.00
 
STAJER : Meslek liseleri, Açyk Liseler veya Meslek Yüksek Okullarynyn SEKRETERLYK, BÜRO YÖNETYMY, HALKLA YLY?KYLER, PAZARLAMA, MUHASEBE, DONANIM, YAZILIM, WEB TASARIM bölümünde okuyan ö?rencilerin Milli E?itim Bakanly?y’ nyn müfredaty do?rultusunda, okul tarafyndan, ö?renciye zorunlu stajlaryny yaptyrmasy gerekir. Böyle bir zorunlulu?a imkan tanyyan firmamyz ö?rencinin staj yapaca?y alanynda staj yaptyrma imkany sa?layacaktyr. Meslek anlamynda kendini geli?tirecek staj yaparken de meslek alanynda ilerleme sa?layacak stajer bayan alynacaktyr. Ayny zamanda stajy bitti?inde ba?aryly olan stajer, firmamyzda kadro bo?lu?u var ise kadroya alynacak kadro bo?lu?u yok ise ba?ka özel ?irkete referans verilerek i?e girmesi sa?lanacaktyr. Yukaryda bahsedilen staj için, lise veya üniversite ö?rencilerinin zorunlu stajy var ise yararlanabilirler.
Müracaatlar : ?ahsen, 1 Adet vesikalyk foto?rafla birlikte, Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz. 
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09:00 – 20:00
 
WEB TASARIM : ?irketimizin Web Tasarym birimine diksiyonu düzgün, kylyk-kyyafetine dikkat eden, düzenli, tertipli, bilgisayar donanym malzemelerinden anlayan büro içi saty? da yapabilecek kapasitede bayan sekreter alynacaktyr. Maa?+ prim sistemi uygulanacaktyr.
Müracaatlary ?ahsen, 1 Adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1                       06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
PART-TIME : ?irketimizin tanytym elemany departmanyna firmamyzy tanytacak, yapty?y i?ler ve ürünlerden bilgisayar firmalaryna veya di?er firmalara, Avukatlyk bürolaryna, Muhasebe bürolaryna tanytacak, diksiyonu ve kylyk-kyyafeti düzgün bayan eleman alynacaktyr. Anla?maya ba?ly, maa?, maa?+prim veya sadece prim uygulanacaktyr. Müracaatlary ?ahsen, 1 adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
OFYS BOY : ?irketimizin dy?ary i?leri ve getir-götür i?lerini halledecek bayan ofis elemany alynacaktyr.
     Müracaatlary ?ahsen, 1 adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00
 
 
VASIFSIZ ELEMAN : ?irketimizde meslek ö?renmek gayesi ile diksiyonu ve kylyk-kyyafeti düzgün bayan eleman. Y? yerimizde Web Tasarym, Veri giri?i, Hyzly Klavye kullanma, Donanym malzemeleri tanyma, Donanym ürünleri tamiri alanynda e?itim verilecektir.
       Müracaatlary ?ahsen, 1 adet vesikalyk foto?rafla birlikte Mesut Bilgisayar San. Tic. Ltd. ?ti. Ziya Gökalp Cad. 28/1 06420 Kyzylay/ANKARA adresimize yapynyz.
Görü?ecek ki?i : Mesut KABALCI – ?irket Müdürü (0312) 430 20 22 (Pbx) Görü?me saatleri : 09.00 – 20.00